Szopa Track Viewer v. 2.0.2.181

Historia | Download | Linki

ScreenShoot programu

Program pokazujący mapę scenerii symulatora EU07-424 oraz będący menedżerem uruchomieniowym (opcjonalnym) symulatora. Program nie edytuje ani nie tworzy scenerii!!!

Się szykuje...

Wyszukiwanie tras i połączeń, ale to potrwa... Drukowanie właściwości scenerii

Historia wersji:

2.0.2.181 (19.o6.2oo6)
Zmodyfikowano/poprawiono:

 • Narzędzie "Wskaźnik" - kliknięcie pustego pola powodowało błąd

2.0.2.180 (15.o6.2oo6)
Zmodyfikowano/poprawiono:

 • Narzędzie "Wskaźnik" wyłączone w trybie użytkownika
 • Po kliknięciu na tor Wskaźnikiem, okno z właściwościami staje się aktywnym
 • Zapamiętywanie pozycji zmaksymalizowanego okna

2.0.1.175 (1.o6.2oo6)
Dodano:

 • Narzędzie "wskaźnik"
 • Nowe skróty klawiaturowe<
 • Opcję ustawienia programu jako domyślnego dla plików *.scn

Zmodyfikowano/poprawiono:
 • Obsługę znaczników opisu ($n, $d i $o)
 • Drukowanie rozkładów
 • Lista plików we właściwości scenerii oraz w wyborze plików do edycji
 • Przyciski okien komunikatów (zgodne z wersją językową systemu operacyjnego)
 • Błędy instalacji na systemach 9x i Me

0.12.23.162 PreFEx (17.o5.2oo6)
Zmodyfikowano/poprawiono:

 • Sposób wyboru plików do edycji
 • Akceptowanie polecenia "include" po "FirstInit"

0.12.22.160 PreFEx (15.o5.2oo6)
Dodano:

 • Obsługę opisów scenerii i pociagów ($n, $d i $o)

Zmodyfikowano/poprawiono:
 • Okienko uruchomieniowe oraz właściwości scenerii
 • Drukowanie rozkładów

0.11.21.157 PreFEx (29.o7.2oo5)
Zmodyfikowano/poprawiono:

 • Wyeliminowanie dwóch poważnych błędów uniemożliwiających odczytanie i wyświetlenie scenerii tworzonych po 2004 roku.
 • Wczytywanie wszystkich plików (także *.inc).

0.10.19.150 PreFEx (19.o3.2oo4)
Dodano:

 • Wyświetlanie listy torów: dodano możliwość wyświetlania wszystkich torów oraz wg pociagów
 • Właściwości scenerii: pojawił się mały przycisk ">>" obok nazwy pliku scenerii - jego naciśnięcie rozwija listę z nazwami wszystkich zagnieżdżonych plików z układami torów (*.sc?).

Zmodyfikowano/poprawiono:
 • Edycja źródeł powoduje teraz możliwość edycji wszystkich zagnieżdżonych plików z układami torów (*.sc?). Przed otwarciem pliku jest zapytanie, czy ma on zostać poddany edycji.

0.10.18.142 PreFEx (26.o2.2oo4)
Dodano:

 • Drukowanie rozkładu jazdy

0.10.17.140 PreFEx (26.o2.2oo4)
Dodano:

 • Obsługa eventów (wypisywanie ich listy) przypisanych do torów
 • Wyświetlanie rozkładu dla pociągu (menu kontekstowe w oknie wyboru składu)

Poprawiono/Zmieniono:
 • Sposób wyświetlania listy torów/eventów oraz dodatkowo związane z tym opcje.
 • Szybkość wyszukiwania toru po dwukrotnym kliknięciu go w liście torów/eventów. Obecnie jest niezależna od ilości torów i działa natychmiast.
 • Nazwy plików - obecnie większość ma nazwę "STV"

0.9.16.121 PreFEx (23.o2.2oo4)
Dodano:

 • Rysowanie trakcji
 • Opcje ręcznej konfiguracji kolorów
 • Rozszerzono menu kontekstowe dla plików *.scm o opcję edycji w domyślnym edytorze zdefiniowanym w STV
 • Nowe parametry opcjonalne programu:
  STV.exe [scn_filename]
       /o scn_filename
       /e scn_filename
       /p scn_filename
  
  /o - otwarcie scenerii (parametr domyślny równoznaczny z podaniem wyłącznie nazwy pliku scenerii
  /e - edycja scenerii w domyślnym edytorze ustawionym w STV
  /p - drukowanie scenerii
  

Poprawiono/Zmieniono:
 • Skróty klawiaturowe

0.8.15.116 PreFEx (18.o2.2oo4)
Poprawiono/Zmieniono:

 • Zabezpieczenia przed błedami parsowania.
 • Poprawione wczytywanie.

0.8.14.112 PreFEx (9.12.2oo3)
Dodano:

 • Możliwość zdefiniowania do 9 edytorów scenerii.
 • Dwa nowe triki programu.

Poprawiono/Zmieniono:
 • Błędy programu wskutek wystąpienia w scenerii toru zerowego (pionowego) zostały wyeliminowane.
 • Nieznacznie poprawiono wydajność programu.

0.8.13.104 PreFEx (3.12.2oo3)
Dodano:

 • Łatwy dostęp do dowolnego edytora tekstowego celem edycji źródeł scenerii

0.8.12.102 PreFEx (16.11.2oo3)
Dodano:

 • Zabezpieczenia przy próbie przypisania pociągu do nieistniejącego toru
 • Obsługę nieudokumentowanego polecenia origin / endorigin (FAZA TESTOWA!)

Zmieniono/poprawiono:
 • Zabezpieczenia programu na przypadek błędów, które pojawiały się w oknie listy nazwanych torów oraz wyboru składu.

0.8.11.100 PreFEx (22.o9.2oo3)
Dodano:

 • Animowane kursory
 • Wskaźnik zajętości pamięci przez scenerię
 • Winieta programu

Zmieniono/poprawiono:
 • Zmniejszenie rozmiaru zajmowanego miejsca w pamięci przez wczytaną scenerię.
 • Zmodyfikowanie sposobu wyświetlania i obliczeń, co może przynieść w niektórych przypadkach wzrost wydajnosci.
 • Czas wczytywania nieco się wydłużył na rzecz powyższych usprawnień.
 • Konfiguracja przetrzymywana jest w rejestrze, a nie pliku ini.
 • Tory z DemageFlag 1xxxxxxx (bit) nie są uwzględniane.

0.7.9.80 PreFEx (o9.o7.2oo3)
Zmieniono/poprawiono:

 • Wyświetlanie różnych typów mapy.
 • Zakres min-max dla wszystkich typów mapy uzależniony jest od typu scenerii.

0.7.8.78 PreFEx (o5.o7.2oo3)
Dodano:

 • Okno właściwości toru.
 • Okno "O programie...".

Zmieniono:
 • Interfejs programu
 • Sposób prezentacji składów w oknie wyboru składu przed uruchomieniem.

0.6.8.68 Beta 5d (16.o6.2oo3)
Zmieniono:

 • Wygląd okna wyboru składu poprzedzające uruchomienie symulatora.
 • Menu kontekstowe pola parametrów w/w okna ma dwa predefiniowane ustawienia.

0.6.7.67 Beta 5c (11.o6.2oo3)
Dodano:

 • Tryby pracy programu: autorski i użytkownika (p. Opcje)
 • Możliwość definiowania własnych parametrów w okienku uruchom

0.6.6.62 Beta 5b (o5.o6.2oo3)
Dodano:

 • Zapamiętywanie położenia i rozmiaru okna "Uruchom symulator"

Zmodyfikowano:
 • Wygląd okna "Uruchom symulator"
 • Okno "Uruchom symulator" może zmieniać rozmiar
 • Lokomotywy, które znajdują się w danej scenerii, ale których nie można prowadzić są oznaczone gwiazdką (" * "), a przycisk uruchomienia symulatora po zaznaczeniu takiej lokomotywy staje sie nieaktywny

0.6.6.60 Beta 5 (o4.o6.2oo3)
Dodano:

 • Możliwość uruchomienia symulatora z poziomu programu

0.5.5.55 Beta 4e (26.o5.2oo3)
Dodano:

 • Możliwość wczytania scenerii z poziomu wiersza poleceń
 • Skojarzono pliki z rozszerzeniem .scn z programem

Zmodyfikowano:
 • Błąd wielkości scenerii przy sceneriach położonych po jednej stronie względem punktu 0,0

0.5.5.54 Beta 4d (o6.o5.2oo3)
Poprawiono:

 • Szybkość wczytywania scenerii.
 • Odwzorowywanie wzniesień i wysokości na mapie.

0.5.5.53 Beta 4c (o6.o5.2oo3)
Zmieniono:

 • Założenia dotyczące analizy pliku. Plikiem startowym może być dowolny plik, lecz wśród wszystkich plików w nim zagnieżdżonych do analizy zostaną poddane tylko te, których rozszerzenie rozpoczyna się od liter .sc?.

0.5.5.52 Beta 4b (o6.o5.2oo3)
Poprawiono:

 • Błąd przy zapisywaniu obrazu do pliku.
 • Być może analizę plików include

0.5.5.50 Beta 4 (o6.o5.2oo3)
Poprawiono:

 • Błąd zawieszania się programu występujący przy dużych powiększeniach
 • Pozostawanie ramki z rysunkiem starej trasy przy ładowaniu nowej scenerii
 • Poprawiono chodzenie po mapie niezaleznie od jej wielkości (dla małych map skok był większy niż dla dużych; teraz - taki sam)
 • Obsługę plików zagnieżdżonych (include)
 • Cały szereg innych rzeczy, o których już nie pamiętam

Zmodyfikowano/Dodano:
 • Nazwy plików scenerii mogą być pisane zarówno dużymi jak i małymi literami w dowolny pod tym względem sposób (w poprzedniej wersji - koniecznie małe litery)
 • Limit maksymalnego powiększenia jest zależny od wielkości scenerii; skala maksymalnego powiększenia zawsze wynosi tyle samo dla dowolnej scenerii
 • Kursor w kształcie lupy zmienia się automatycznie na kursor w kształcie celownika po osiągnięciu maksymalnego powiększenia
 • Przyspieszono rysowanie oraz ładowanie się scenerii
 • Przenoszenie się w dowolnie wybrany punkt scenerii poprzez kliknięcie tego punktu na miniaturce
 • Nowy interfejs
 • Nowe narzędzia - łapa i linijka
 • Nowe okno - lista nazwanych torów i nowe funkcje z tym związane
 • Wszystkie opcje są zapamietywane

0.2.0.16 Beta 2 (o7.o4.2oo3)
Pierwsza opublikowana wersja programu


Download:

Download STV


Linki:Symulator EU07-424
Forum Symulatora oraz programów STV i HTV
Strona istnieje od 25.01.2001
Ta strona używa plików Cookie
 
archive To tylko kopia strony wykonana przez robota internetowego! Aby wyświetlić aktualną zawartość przejdź do strony.
Ładowanie...

Optymalizowane dla przeglądarki Firefox
© Copyright 2001-2018 Dawid Najgiebauer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja podstrony: 19.09.2014 10:28
Wszystkie czasy dla strefy czasowej: Europe/Warsaw