KONKURS

Lista konkursów > Gdzie rozgrywa się to wydarzenie?

Gdzie rozgrywa się to wydarzenie?

Rozpoczęcie i zakończenie: Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2005 a kończy się 30 czerwca 2005 r. o godzinie 23:59:59 (liczy się data nadejścia odpowiedzi).

Pytanie: W jakiej realnej miejscowości w Polsce, opisanej w opowiadaniu Na kogo wypadnie, na tego bęc... dochodzi do samobójstwa młodej dziewczyny, poprzez rzucenie się pod pociąg? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz, czytając podane opowiadanie i wnioskując na podstawie przedstawionych informacji.

Poprawna odpowiedź: Myszków

Nagrody: W konkursie zostaną wylosowane 3 osoby, które otrzymają miesięczną bezplatną emisję banera-reklamy na stronie serwisu oraz prawo do zniżki przez 3 kolejne miesiące na kampanię reklamową. Wśród nich zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma książkę Ćwiczenia z Adobe Acrobat wyd. Mikom.

Nagrodzeni:
Żadna z osób biorących udział w tym konkursie nie udzieliła poprawnej odpowiedzi. W związku z tym przewidziane nagrody nie zostały przyznane.

Wróć do listy konkursów


Zasady ogólne i regulamin konkursów

 1. Organizatorem konkursów jest webmaster serwisu www.dzyszla.aplus.pl.
 2. Konkurs rozpoczyna się z momentem publikacji informacji o nim. Każdy konkurs ma osobno wyznaczoną datę jego zakończenia (za zakończenie przyjmuje sie godzinę 23:59:59 podanego dnia). W tym czasie należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Odpowiedzi należy udzielać, wysyłając ją tylko i wyłącznie z własnego konta pocztowego. O przyjęciu zgłoszenia do konkursu decyduje data odebrania przez serwer pocztowy odbiorczy.
 4. Jeden adres e-mail może w danym konkursie udzielić tylko jednej odpowiedzi. W przypadku nadesłania większej ilości odpowiedzi na to samo pytanie, pod uwagę będzie brana wyłącznie pierwsza.
 5. List z odpowiedzią powinien zawierać następujące informacje:
  • Tytuł listu powinien zawierać słowo "Konkurs",
  • Nazwę osoby, pod jaką będzie ona prezentowana w przypadku wygranej w konkursie (może to być nick, lub imię i nazwisko).
  • Odpowiedź na konkursowe pytanie.
 6. Adres, z którego będzie nadsyłane zgłoszenie musi być aktywny na dzień zakończenia konkursu.
 7. W przypadku nie spełnienia punktów 3-6., zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
 8. Odpowiedzi konkursowe należy nadsyłać na adres dzyszla@dzyszla.aplus.pl.
 9. Losowanie nagród wśród osób, które poprawnie udzieliły odpowiedzi na pytanie, odbywa się w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu i w tym czasie zostanie także rozesłane zawiadomienie do zwycięzców o wygranej.
 10. W przypadku braku odpowiedniej ilości poprawnych zgłoszeń z poprawnymi odpowiedziami, nagrody przepadają, lub konkurs może zostać przedłużony.
 11. Pełny adres e-mail osoby biorącej udział nie będzie nigdzie publikowany ani udostępniany osobom trzecim i zostanie wykorzystany jedynie do kontaktu w przypadku wygrania nagrody.
 12. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty wysłania powiadomienia o wygranej - nagroda przepada.
 13. Lista zwycięzców będzie publikowana najpóźniej po 21 dniach od daty zakończenia konkursu.
Strona istnieje od 25.01.2001
Ta strona używa plików Cookie
Helion.pl  
archive To tylko kopia strony wykonana przez robota internetowego! Aby wyświetlić aktualną zawartość przejdź do strony.
Ładowanie...

Optymalizowane dla przeglądarki Firefox
© Copyright 2001-2018 Dawid Najgiebauer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja podstrony: 2.02.2015 18:39
Wszystkie czasy dla strefy czasowej: Europe/Warsaw